Dubbel liegen

Dubbel liegen

Als je liegt, lieg je twee keer. Daarom moet je niet liegen.
Dubbel liegen

Eerlijk duurt het langst, luidt het cliché. Steeds beter denk ik ervan overtuigd te zijn dat dit klopt. Radicale eerlijkheid is namelijk een recept voor een goed leven. Waarom? Omdat vriendschappen versterkt en orde schept in de wereld.

Wanneer je liegt, lieg je namelijk twee keer.

Stel je voor dat je iemand die je graag mag, vraagt of hij iets gedaan heeft. Bijvoorbeeld of hij je kat eten heeft gegeven toen je twee weken met vakantie was. En je vriend zegt dat hij het heeft gedaan maar het blijkt niet zo te zijn. De kat heeft het wel overleefd door aan een doos in de gang te knagen, maar die persoon heeft twee keer gelogen.

De eerste leugen was over de staat van de wereld. Over de werkelijkheid. De persoon zegt dat hij je kat eten heeft gegeven, maar dat is niet gebeurd. De kat heeft geen eten gehad. De vriend heeft het niet gegeven. De vriend weet dat, dus hij neemt een loopje met de waarheid. Hij doet moeite om het tegenovergestelde te zeggen. De leugenaar is zich bewust van de waarheid en is creatief genoeg om te liegen.

De tweede leugen gaat over hemzelf. We mogen er immers van uitgaan dat vrienden de waarheid spreken. Door te liegen, liegt hij dus over deze afspraak. Hij liegt niet alleen over de staat van de wereld, maar ook de staat van hemzelf. Hij weet immers dat hij liegt. Hij liegt over zijn eerlijkheid.

Hij heeft je kat geen eten gegeven en hij heeft je kat niet eten gegeven. Begrijp je?

De vriend zou kunnen zeggen ‘ik heb je kat eten gegeven en dit is een leugen’ maar dit is raar.

Enfin, de beste optie voor orde in de wereld is dus niet liegen.

Lees alles en krijg nieuwe posts in je mailbox