Digitale rugzaktoeristen

Digitale rugzaktoeristen

Er is een verschil tussen digitale nomaden en digitale rugzaktoeristen. Ik ben die laatste.
Digitale rugzaktoeristen

Ik ben in Amman en ik was net in Tel Aviv en straks ga ik naar Doha en dan bezoek ik nog allemaal plekken. Dat doe ik om meerdere redenen, maar niet omdat ik digital nomad ben.

Sinds een paar jaar is de term ‘digital nomad’ vrij populair aan het worden. Er zijn ook steeds meer digital nomads. Het zijn mensen die hun voor hun werk niet per se locatie-afhankelijk zijn en (dus) wat over de wereld zwerven. Nu moet je die onafhankelijkheid met een korreltje zout nemen, want het is wel fijn dat je als digital nomad op een plek bent met fatsoenlijk internet en liever geen granaatinslagen en cholera fried rice. Maar verder boeit het niet zoveel. Zelfs klimaat en prijsniveau niet. Het lijkt de digitale nomade vooral te gaan om een plek te zoeken waar je lekker internetwerk kunt doen. Of, zoals de slogan van nomadlist.com ambigu oppert: find your place.

Nu is er ook aardig wat kritiek op digitale nomaden. Zo van: ‘Ja prima dat jullie de hele wereld rond jet setten en op tropische stranden een half uur achter een laptop zitten te Facebookmarketen, maar ik woon gezellig met m’n vrouw en hond in Zutphen en heb fijne vrienden en een kind. Het is niet voor mij.’ En dat is helemaal best. Net zoals met vrijwel alles in wereld is ook hier de regel: ‘Dat de ene persoon iets vindt of doet, betekent nog niet dat dat geldt voor de rest van de wereld’. Daar zou de wereld namelijk ook enorm saai van worden.

Bovendien is er nog iets aan de hand. Want er zijn ook digital backpackers, volgens John O’Nolan. Dat zijn mensen waarbij het vooral gaat om het reizen zelf (en het tempo ervan) en dat delen op social media. Eigenlijk worden veel teveel reisbloggers verward met digital nomads. Waar die eerste groep vooral wil en moet leven van (nieuwe) reizen en dat publiceren, is de laatste groep vooral op een andere plek aan het zijn en het niet per se aan het publiceren (want het is niet hun werk).

Zie je? Er is een groot verschil. Digitale nomaden zijn lang op één plek en werken aan projecten die heel vaak niets te maken hebben met het zijn van een digital nomad. Digital backpackers daarentegen zijn kort op één plek en hun projecten hebben vaak te maken met het reizen zelf.

Dus eigenlijk zijn digital nomads hele normale gemiddelde mensen, maar dan op een andere plek op de wereld.

En digital backpackers zijn aandachttrekkers die leven in een schijnwereld en daar hun geld mee verdienen.

Dan weet je nu het verschil.

Ik ben digital backpacker trouwens, met een snufje digital nomad.

Lees alles en krijg nieuwe posts in je mailbox